شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
رفاه حال همکار

ارسال شده توسط : علی اکبر پژوهان

اوایل جنگ، کا ر سازمان یافته ای جهت رسیدگی به وضعیت تحصیلی و تربیتی فرزندان شهدا انجام نشده بود. آقا هادی با علم به این موضوع، با همکاری تنی چند از دوستان و نظارت بنیاد شهید، تعلیم و تربیت فرزندان شهدای کاشمر را بر عهده گرفت؛ با عزیزان دانش آموز شاهد به اردو می رفت و با آنها با ظرافت خاصی بر خورد می کرد. از دبیران مختلف دعوت به همکاری در این مهم نموده بود. با این باور که باید آینده ی آنها به نحو مطلوب تامین گردد. خلاصه به هر نحو که می توانست به آنان خدمت می کرد. عجیب آن که بچه ها هم ایشان را دوست داشتند و با او بودن را برای خودشان افتخار می دانستند. جذبه ی ایشان به حدی بود که چندین نفر با وضعیت علمی نامناسب، بعد از آشنایی با ایشان، از نظر علمی متحول شدند. این عزیزان، هم اینک دارای مدارج و مناصب بالایی در جامعه می باشند. حجت الاسلام کروبی که آن زمان ریاست بنیاد شهید کشور را بر عهده داشتند به کاشمر آمده بودند. هادی آقا با اصرار فراوان، مسئولان را متقاعد کرد که ایشان دیداری با دانش آموزان شاهد داشته باشند. همه ی کارها به نحو مطلوبی پیش می رفت که ناگاه محافظان ایشان اعلام کردند که این جلسه، از نظر امنیتی به صلاح نیست و بازرسی این همه دانش آموز عملا مقدور نمی باشد. شوق دیدار، همه ی بچه ها را فرا گرفته بود. با اشاره آقا هادی، دانش آموزان گرد آقای کروبی و محافشانشان حلقه زدند. همه با حیرت به هم نگاه می کردند. فرزندان شاهد در یک اقدام هماهنگ با نظمی در خور اعتنا، نظر آقای کروبی را به خود جلب نمودند. ایشان هم با لبخند به میان بچه ها آمدند و ساعتی با آنها دم خور شدند. جالب آن که هیچ یک از این عزیزان در خواست مادی نداشتند و کسی مشکلات شخصی اش را مطرح نکرد. هادی گوشه ای ایستاده بود و صحنه را متفکرانه نگاه می کرد.
 
ارسال شده در تاریخ: 7/16/2015 9:00:14 PM