شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
مبتکر اصلی کانونهای تربیتی سطح کشور

ارسال شده توسط : محمد قاسم قاسمی

باید آقا هادی را به مبتکر اصلی کانونهای تربیتی سطح کشور بدانیم. وی در اوایل انقلاب با ذوق، تعهد و سلیقه ای که داشت، توانست طرح های مبتکرانه ای را در تقابل با رفتار فرهنگی و سیاسی گروههای ضد انقلاب به اجرا در آورد. از جمله ی این طرح ها می توان به راه اندازی کانون تربیتی لقمان در کاشمر اشاره نمود. از دیگرابتکارات ایشان، تاسیس کتاب فروشی اباذر بود. این کتاب فروشی، در اندک زمانی به عنوان مرکزی فرهنگی شناخته شد و در کنار کانون تربیتی لقمان، پذیرای عناصر حزب اللهی شهر شد.
 
ارسال شده در تاریخ: 7/16/2015 9:01:12 PM