شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان

وصيت نامه شهيد هادي شهابيان

بسم ا... الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون السلام عليك و علي الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعاَ سلام الله ابداَ ما بقيت وبقي الليل والنهار اكنون كه عازم كربلاي حسينيم وقافله مان آخرين منزل راآهسته آهسته ترك ميگويد وبوي كربلاي حسين (ع) به مشام مي رسد وياد زيارت حسين روحيه ها را پرشور و دلها را پرشوق و چشمها را گريان ميكند خدايا ترا شكر مگويم كه بر من منت نهادي و اين راه مقدس را يش پايم گذاشتي . خداي رحمان و رحيم و اي خداي قادر ترا شكر ميگويم كه سرنوشت مرا به گونه اي رقم زدي كه جان بي ارزشم را در راه حيثيت اسلام بفشانم . خدايا ! تو شاهدي كه براي احقاق ، محقما چه گلها كه پرپر شد و چه قامتها كه شكست وچه خونها كه بر زمين ريخت ، چه مادراني كه داغدار شدند و چه كودكاني به انتظار بازگشت پدر هنوز منتظرند ،پس پيروزي ما را كه پيروزي اسلام وصدور انقلاب اسلا مي به جهان است به ما ارمغان بده به تكليف خودمان در مقابل وعده هاي قرآن عمل كنيم ، اكنون كه دست بالا زده و وارد عمل شدهايم ، بايد تا آخرين نفس روي حرف وعملمان باشيم و مردانه باشيم ،كه هر گاه سستي نموديم از همانجا به سراشيبي سقوط رفته ايم ، در مشكلات نگران نباشيد ، از هياهو نترسيد و از اينكه ياور كم داريم خوفي به دل راه ندهيد ، زيرا وقتي كه مردم حق را شناختند به سوي ما باز مي گردند ، هر چند اكنون هم تنها نيستيم و تنها نبوده ايم ، فقط موضوع اين است كه بدي ها از ما جدايند ، ما از زشتيهاي دنيا بريده ايم همانگونه كه حضرت ابراهيم (ع) از بدي ها دور بود همانطور كه حضرت محمد (ص) از بدي ها جدا بود و همانطور كه ائمه مان از بدي ها جدا بودند و ما كه ادامه دهنده راه آنها هستيم در مقابل دسيسه هاي شرق و غرب و منافقان و راحت طلبان هيچ ناراحتي بدل راه نمي دهيم ،مقاوميم و بالاخره پيروزيم زيرا كه حق پيروز است و بايد خود را براي مقابله با هر توطئه اي آماده نگهداريم بايد خود را براي ظهور آقا حضرت مهدي (عج) آماده كنيم ، بايد مدارسمان را به سنگر تعليم و تعلم تبديل كنيم و در كنار آن دانش آموزانمان بايد سربازان هميشه آماده لشكر امام زمان باشند . به كودكانمان بايد بياموزيم كه قانوني جز قرآن نيست و مملكتي جز اسلام براي سعادت و خوشبختي وجود ندارد و هدفي جز بر پا نمودن حكومت عدل اسلامي نداريم زيرا كه خدا يمان از ما اين ار خواست ورضاي خدايمان در اين است ، وهمكارانم ، كه تمام بار آينده كشور بردوش شماست خدا را براعمال خود ناظر بدانيد ورضاي اورا در كارهايتان طلب كنيد ، افكارتان را از چارچوب قوانين مدرسه بيرون آوريد ودر عوض به حجم كتاب واندزه و قت درسي هفته توجه نكنيد ،بياموزيد وبياموزانيد ،اين كودكان تشنه علم ،حقيقتند ،اين كودكان سربازان قهرمان مهدي (عج) ا ند اين كودكان انشاء ا… خليفه ا… اند ، مبادا مطالبي را كه وجداناَ و قلباَ ميدانيد براي آموزش آنها لازم است به علت كمي وقت و فشار درسها به آنها نگوئيد ، ساعات كار خود را گسترش دهيد ،براي تعليم به دنبال كودكان برويد ،آنها غير از مدرسه در بسيج مساجد هستند به سراغ آنها برويد هر شب ساعتي از وقت خودرا در ممساجد ، مدارس به تعليم دانشآموزان وآموزش سواد به بي سواران بگذرانيد تا آنجا كه مي توانيد براي پيشرفت اسلام وانقلاب خدمت كنيد همان طور كه ميتوانيد ونمونه اش را در سوسنگرد ديديم . واما پدر عزيزم اكنون كه اين جملات را مينويسم اشك چشمانم را پر نموده است و قيافه مهربان شما در جلو چشمانم مجسم است كه صبورانه برتابوت فرزند خود مينگري ودر دل ميگوي خدايا هادي از تو بود وبه سوي تو بازگشت ، پدرم در آنچه ا زمن باقي مانده است آنگونه كه صلاح است تصميم بگير. ومادرم ،مادر بزرگوارم كلمات كوچكتر از آنند كه بخواهم برايشما حرفي بزنم و سفارشي بكنم درباره شما پيغمبر فرموده :بهشت زير پاي مادران است وامام و رهبر انقلاب فرمود : مرد از دامن زن به معراج ميرود به تو افتخار مي كنم واز اينكه مرا بزرگ نمودي متشكرم اميدوارم هما نطور كه مادر وهب پسرش را براي رضاي خدا در راه حسين داد توهم از اين كه مرادر راه انقلاب اسلامي دادي خدا را شكر نماي . وبرادران وخواهرانم درست است كه از محيط خانواده پر كشيدهام ولي اين حرفم را به خاطر بسپاريد كه بالاتر از برادران وخواهران بودن ، يكدل بودن در راه است كه رضاي خدا درآن باشد اميدوارم كه در مصائب صبر داشته باشيدوصعي كنيد كهدر زندگي تان معنويت ، بر ماديات ودنيا پرستي ---- داشته باشد . چون عجله دارم نمي توانم براينوشتن فكركنم فقط همين را بگويم كه حقوق الهي گردنم است از خدا مي خواهم كه به عظمت و بزرگواري خودش ببخشد و فقط يكسال روزه و يك سال نماز برايم بخوانيد ، وحق الناس كه بر عهده ام است انشاءا...كه دوستان را خواهند بخشيد واگر كسي از دوستان وهمكاران طلبي يا مسئله اي راجع به من دارد به پدر بزرگوارم مراجعه نمايد در خاتمه از تمامي دوستان وآشنايان ميخواهم كه اين بنده محقر خدا را ببخشد واز خدا مي خواهم كه مرا در رديف شهدا قرار دهد ، انشاءا... كه جنگ به نفع اسلام تمام شده و همه مسلمين به رهبري امام خميني امام خواهند خواند . خدايا خدايا تا اقلاب مهدي (عج) خميني رانگهدار خدايا فرج امام زمان را نزديكتر بگردان الهم بلغ مولانا الامام الهادي المهدي القائم بارك صلوات الاه عليه وعلي آباء الطاهرين الهم اني اجدد له في صبحه يومي هذا و ما عشت من ايامي عهداَ وعقداَ وبيعه له في عنقي لا حول عنها ولا ازول ابداَ الهم اجعلني من انصاره وااعوانه والذا بين عنه والمسارعين اليه في قضاء حوائجه والممتثلين لا وايزه والمحامين عنه والسابقين الي ارادته و المستشهدين بين يديه ( باياد پيروزي خون بر شمشير ) ( خدايا خدايا تا انقلاب مهدي (عج) حتي كنار مهدي (عج) خميني را نگهدار ) هادي شهابيان