شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان

بزرگداشت نهم دی

ارسال شده توسط : الناز محمدپور

مراسم ویژه بزرگداشت حماسه 9دی در آموزشگاه دخترانه مرحمت صائب برگزار شد در این مراسم بعد از قرائت قرآن و ارائه مقاله با موضوع ولایت سرد همگانی رهبری اجرا شد
 
ارسال شده در تاریخ: 1/4/2017 10:42:10 AM