شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان

طرح هاي فرهنگي

ارسال شده توسط : منبع مقاله: موسسه فرهنگي قدر ولايت، -1388

طرح هاي فرهنگي شهيد هادي شهابيان بايد هادي آقا را مبتکر اصلي کانون هاي تربيتي سطح کشور بدانيم. وي در اوايل انقلاب با ذوق، تعهد و سليقه اي که داشت، توانست طرح هاي مبتکرانه اي را در مقابله با رفتار فرهنگي و سياسي گروه هاي ضدانقلاب به اجرا در آورد. از جمله ي اين طرح ها مي توان به راه اندازي کانون تربيتي لقمان در کاشمر اشاره نمود. از ديگر ابتکارات ايشان، تأسيس کتاب فروشي اباذر بود. اين کتاب فروشي در اندک زماني به عنوان مرکزي فرهنگي شناخته شد و در کنار کانون تربيتي لقمان، پذيراي عناصر حزب الهي شهر شد.
 
ارسال شده در تاریخ: 4/15/2015 9:56:03 PM