شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان

زندگي آرماني

ارسال شده توسط : شاهد

زندگي آرماني : نيمه هاي يک شب سرد و برفي، از خواب بيدارم کرد. بيا با هم بريم جاده ي کوه سرخ! اين موقع شب!؟ برا چي؟ بريم شعار نويسي؛ صخره هاي صاف و تخته سنگ هاي حاشيه ي جاده، جون مي ده برا نوشتن شعار: «جنگ جنگ تا پيروزي». دم دماي صبح شده بود و برف، سر و صورتمان را سفيد کرده بود. سرما بيداد مي کرد. با التماس نگاهش کردم. گفت: سردته؟ همين گردنه رو رد کنيم و چند شعار ديگه بنويسيم، بعد بر مي گرديم. مي دوني ديدن اين شعارا تو روحيه ي مردمي که از اينجا رد مي شن، چقدر موثره!؟ محمد اسماعيل فخرايي- دوست معلم شهيد هادي شهابيان
 
ارسال شده در تاریخ: 5/9/2015 1:04:03 PM