شهـید هـادی شهــابیان

  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان
  • شهید هادی شهابیان

خلاقيت و تلاش

ارسال شده توسط : شاهد

خلاقيت و تلاش: با عجله سراغم آمد و گفت :مي توني برام يه توپ فوتبال گير بياري؟ متحير نگاهش کردم! جبهه و فوتبال!؟ با خنده گفت: بچه ها يه کم بي حوصله شدن. مي خوان يه دوره مسابقه راه بندازم. بچه هاسر ذوق مي يان گفتم: چشم بعد از يه مدتي ،بچه هاي غواص ، همه اهل فوتبال شده اند. علي اکبر پژهان دوست و همرزم معلم شهيد هادي شهابيان
 
ارسال شده در تاریخ: 5/9/2015 1:04:45 PM